KHÓA TẬP HUẤN K24.21: CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY TRONG THỦY SẢN VÀ QUI ĐỊNH DÁN NHÃN THỰC PHẨM CỦA FDA

Khai giảng: 21/12/2021 Giờ học: 8h30 - 16h30 Thời lượng: 01 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: Hội viên VASEP: 200.000 VNĐ/Khóa; Ngoài hội viên: 500.000 VNĐ/Khóa

Đăng ký tham dự tại: https://forms.gle/88fHjdTersphSFbM6